DOĞANÇAY RİPAJI II. KISIM DOĞANÇAY-SAPANCA ARASI DEMİRYOLU PROJESİ


Şehir/Ülke: SAPANCA/TÜRKİYE

Lokasyon: DOĞANÇAY-SAPANCA

 

  • 14,81 km Çift Hat Hızlı Demiryolu Projesi
  • 1100 m konvansyonel hat projesi
  • 1280 m deplase hat projesi
  • Fotogrametrik Harita Alımı
  • Zemin Etüdü Araştırma Hizmetleri
  • 1 Adet Ardgerme Viyadük Projesi
  • 2 Adet Öngermeli Viyadük Projesi
  • 4 Adet Tünel Projesi
  • 3 Adet Köprü Projesi
  • Altgeçit-Üstgeçit Projeleri

Doğançay Ripajı II. Kısım Doğançay-Sapanca Arası Demiryolu projesi, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı’nın kesintiye uğrayıp mevcut hattı takip etiği bölümdür. Bu nedenle Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattı sürati ve konforu bu kesimde düşmektedir. Doğançay Ripajıyla ülkenin en önemli demiryolu arteri tamamlanacaktır. Doğançay Ripajından Doğançay-Arifiye yönüne de ulaşım sağlanabilmesi için mevcut konvansiyel hatta bağlantı hattı projelendirilmiştir.


Projenin Sapanca şehrinden geçmesi ve Ankara İstanbul Otoyolu ile kesişmesi mekânsal sıkışıklık yaratırken; güzergahın 1. Derece deprem bölgesinde olması ve çok sayıda heyelanlı jeolojik yapı içermesi nedeniyle projenin kapsamında özel çözümleri ve kademeli imalatları gerekli kılmıştır.

 

Bu şartlar altında Sapanca Geçişinde mevcut demiryolunun işleyişinin devam etmesi esas alınarak projelendirme yapılmıştır.

 

Sapanca şehir geçişindeki mevcut konvansiyonel hat deplase edilmiş, Sapanca içindeki İstanbul deresi geçişi için aşamalı köprüler projelendirilmiştir. Güzergahın etkilediği sahil yolu geçişleri üst ve altgeçitlerle devamlılığı sağlanmıştır. Ankara-İstanbul Otoyolu kesişimi otoyol trafiği kesilmeden yapılacak altgeçit ile geçilmiştir.

 

Tünellerde (2885m, 4667m ve 358m) yer yer zayıf zeminler tespit edilmiş ve bu zayıf zeminlerin içerisinde güvenli şekilde tünel kazısı yapılabilmesi için güncel tünelcilik literatüründe yer alan kazı yöntemleri ve destekleme sistemleri kullanılmıştır.

 

Güzergahın kestiği Akçay Deresi(95m) ve Sakarya Nehri (560m)  için viyadükler projelendirilmiştir. Viyadük temellerinde yer alan zayıf zeminler, ileri zemin iyileştirme yöntemleri kullanılarak güçlendirilmiştir.