BURSA GEMLİK DEMİRYOLU ETÜT PROJE HİZMETLERİ


Şehir/Ülke: BURSA/TÜRKİYE

Lokasyon: GEMLİK

 

 

 • 21,8 KM Demiryolu Hattı Tasarımı   
 • Fotogrametrik Harita Alımı
 • Zemin Etüdü Araştırma Hizmetleri
 • Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması
 • ÇED Çalışmaları
 • Fizibilite Raporu
 • Viyadük Projesi
 • Tünel Projesi
 • Köprü Projesi
 • Aç-Kapa Projesi
 • Altgeçit-Üstgeçit Projesi
 • Menfez Projesi
 • Keşif Metraj ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması 

Bursa-Yenişehir Hızlı Tren hattından ayrılarak başlayan proje Gemlik Limanı’nda son bulmaktadır.  Projenin öncelikli amacı Gemlik Limanı yakınlarında yapılacak bir lojistik merkezinin yük taşımacılığının demiryolu ile yapılmasıdır.

 

Toplamda 21.8 km olan proje 4 adet tüneli kapsamaktadır (5143 m, 527 m, 400 m ve 3334 m). Bölge zayıf zeminlerin yaygın olduğu bir yer olup, projelendirme sırasında kazılar için doğabilecek riskler değerlendirilmiştir, bunun sonucunda da yarma ile geçilmesi düşünülen iki kesimde 457m ve 656m’lik aç-kapa tünel projelendirilerek demiryolu hattının güvenliği sağlanmıştır. Bölge kalın alüvyon birikiminin yaygın olduğu bir jeolojik yapıya sahip olduğundan, hat boyunca muhtelif yerlerde zayıf zeminler tespit edilmiştir ve buralarda ileri zemin iyileştirme yöntemleri kullanılarak demiryolu tabanı güçlendirilmiştir. Güzergahın etkilediği bütün yolların devamlılığı için ise 6 adet altgeçit, 2 adet tarımsal altgeçit ve 3 adet üstgeçit projelendirilmiştir. Hidrolik amaçlı olarak da 62.5m’lik ve 30 m’lik 2 adet köprü projelendirilmiştir.

 

Ayrıca Bursa-Yenişehir Hattı bağlantısı için 2926 m müselles hat projelendirilmiştir. Bu hattın Nilüfer Çayı’nı kesmesi ve zayıf zemin üzerinde yüksek dolguda olması sebebi ile viyadük ile geçilmesi kararlaştırılmış ve 1594 m viyadük projelendirilmiştir.