ŞİLE MEŞRUTİYET MESİRE ALANI DÜZENLEME PROJESİ HAZIRLANMASI


Şehir/Ülke: İSTANBUL/TÜRKİYE

Lokasyon: ŞİLE

 

  • 56.183 m2 Proje alanı

  • Flora tanıtım alanları

  • Bisiklet parkuru

  • Piknik alanları

  • Seyir alanları

  • Oyun alanları

  • Mescit

  • Otopark

  • Yöresel ürünler sergi ve satış üniteleri

  • Kır kahvesi

Projenin hedefi, sürdürülebilirlik ve ekolojik yaşam stratejilerini gözeterek, mesire alanına gelen ziyaretçileri bilinçlendirici bir “ekopark” yaşam alanı oluşturmaktır. Bu hedef doğrultusunda proje alanında ‘’Flora Tanıtım Alanları’’  tasarlanmıştır. 

 


Mesire alanlarında yer alacak alt ve üst yapı donatılarının tasarımında orman alanlarının doğal özelliklerinin korunmasına dikkat edilmiştir.